PIŁA – Ankieta Badania Zadowolenia Klienta PK KSU Pila

PROJEKT SYSTEMOWY PARP
„Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1

 

ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA PK KSU

 

W związku ze skorzystaniem z usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi pozwolą nam doskonalić nasze usługi i rozwijać je zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez naszych klientów. Niniejsza ankieta jest anonimowa.

 

Ankieta Badania Zadowolenia Klienta PK KSU - Leszno
Sending

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN