Usługa informacyjna

USŁUGA INFORMACYJNA odpowiada na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i obejmuje:

 
 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ochronę własności intelektualnej,
 • systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
 • rozwój zasobów ludzkich,
 • wykorzystywanie technologii informacyjnych,
 • ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
 • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
 • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 • prawo zamówień publicznych,
 • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
 • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
 • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy

 

Skorzystanie z usługi informacyjnej jest całkowicie bezpłatne.

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN