Piła – Kto może skorzystać z naszych usług

Beneficjenci
… czyli kto może skorzystać z naszych usług?

Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

 

 • instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
 • organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS,
 • szkoły (w tym szkoły wyższe),
 • jednostki naukowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka),
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

   

  Lista obsługiwanych przez nas powiatów:

  * chodzieski,
  * czarnkowsko-trzcianecki,
  * międzychodzki,
  * obornicki,
  * pilski,
  * szamotulski,
  * wągrowiecki,
  * złotowski.

 

Regionalny Ośrodek EFS w Pile

ul. Grunwaldzka 2
Tel./faks: 67 2155434
E-mail: info_pila@roEFS.pl

www.pila.roEFS.pl

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN