“Zaprojektuj Swój Zysk” – projekt zakończony.

O projekcie:

WARP Sp. z o.o. zawarła z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. umowę o współpracy partnerskiej w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa.

 

Projekt „Zaprojektuj Swój Zysk” realizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym).

 

Projekt ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy dowiedzą się jak tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i skutecznie wprowadzać je na rynek.

 

Umowa pomiędzy WARP Sp. z o.o. a Instytutem Wzornictwa Przemysłowego ma na celu stworzenie odpowiedniego otoczenia biznesowego wspierającego innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

 

Uczestnictwo przedsiębiorców w projekcie pozwala między innymi na udział w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych, nawiązanie współpracy z projektantami oraz z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy i budowę jej wizerunku jako firmy innowacyjnej. Korzyści dla przedsiębiorców z udziału w projekcie to wiedza z zakresu zarządzania nowym produktem wzorniczym, współpracy z projektantem oraz metodyki wdrażania nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług.

 

Ponadto w ramach projektu funkcjonuje sieć współpracy z ośrodkami i instytucjami gospodarczymi, akademickimi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami transferu technologii, parkami naukowo-technologicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi, dzięki której powstanie trwałe otoczenie biznesowe wspierające innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 65 63 500 wew. 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zapytania na adres: eugenia.durowicz@warp.org.pl, jak również na stronie www.zsz.com.pl

 

 

Archiwum:

Pierwszy serial, który nigdy nie zejdzie z ekranu!

Pierwszy serial który nigdy nie zejdzie z ekranu!
Wielka Gra czyli jak zostać mistrzem w zarządzaniu wzornictwem.

Film w 10 odcinkach emitowany jest na portalu zsz.com.pl od 29 sierpnia.
Każdemu odcinkowi towarzyszy pytanie konkursowe.
Odpowiadaj i wygraj wyjazd na Vienna Design Week.

 

IWP zleciło produkcję 10 odcinków serialu adresowanego do przedstawicieli firm i projektantów, którzy w interesujący sposób pokazują proces zarządzania wzornictwem. Akcja serialu rozgrywa się w siedzibie IWP oraz w plenerach Ogrodu Krasińskich.

Edukacyjna formuła poszczególnych odcinków, odesłanie do konkretnych studiów przypadków, słownika projektantów polskich i platformy e-learningowej pokazują, jak różni odbiorcy i w jakim zakresie mogą korzystać ze współpracy z projektantami pod warunkiem, że wiedzą jak tą dziedziną  profesjonalnie zarządzać. Ich przewodnikami są główni bohaterowie serialu – doradcy Marta i Marcin.

Pierwszy odcinek oraz pytanie konkursowe już 29 sierpnia.
Oglądaj wszystkie odcinki i jedź do Wiednia na święto designu!

 

 Naucz się! Wzornictwo to zysk.

 

Więcej na: www.zsz.com.pl

 

baner_serial1s


Projekt “Zaprojektuj Swój Zysk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN