SPONSOR KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.: „DUŻE POLSKIE MIASTA – METROPOLIE CZY PROWINCJE NA TLE EUROPY?”

WARP Sp. z o.o. Sponsorem Konferencji Naukowej pt.: „Duże polskie miasta – metropolie czy prowincje na tle Europy?”.

 

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt.: „Duże polskie miasta – metropolie czy prowincje na tle Europy?” odbyła się w dniach 28-29 marca 2012 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Organizatorem przedsięwzięcia było Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W wydarzeniu czestniczyło ponad 100 osób, w tym studenci, kadra naukowa, przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z współczesnym rozwojem dużych polskich ośrodków miejskich.

 

Celem konferencji było przedstawienie różnych podejść do zarządzania rozwojem metropolii na przykładach europejskich w obszarach infrastruktury, biznesu i przedsiębiorczości w aglomeracjach, projektowania przestrzeni publicznych, marketingu terytorialnego czy też partycypacji społecznej. Zaprezentowane przez zaproszonych specjalistów oraz studentów w dniu pierwszym były punktem wyjścia do dyskusji nad możliwościami aplikacji sprawdzonych za granicą rozwiązań na grunt dużych polskich miast. Gośćmi byli dr Łukasz Mikuła (UAM, Centrum Badań Metropolitalnych, Rada Miasta Poznania), prof. Tomasz Kaczmarek (Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych), Paweł Sowa (Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), Piotr Nędzewicz (INQUBATOR PPNT Fundacji UAM), dr inż. Bartosz Kaźmierczak (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), dr Monika Matusiak, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Atrakcją dla studentów była nieco zmodyfikowana debata oxfordzka przeprowadzona przez gości specjalnych, którymi byli dr Tomasza Brańka (UAM) oraz dr hab. Arnolda Bernaciak (UEP) w drugim dniu konferencji, kiedy to studenci, wprowadzeni w tematykę przez specjalistów, na przykładzie miasta Poznania weryfikowali hipotezę czy stolica Wielkopolski ma cechy i atrybuty metropolii europejskiej. Powstały dwie grupy: popierający i przeciwnicy danej tezy. Argumenty warzyła Rada Mędrców złożona z 9 uczestników konferencji.
Warto było tam być – była więc WARP Sp. z o.o.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN