PARTNER W ZAKRESIE ROZWOJU PIP

WARP Sp. z o.o. Partnerem w zakresie rozwoju Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W celu przypieczetowania partnerstwa została podpisana umowa o współpracy w zakresie tworzenia i rozwoju Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości pomiędzy spółką Inwest-Park, a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

WARP– reprezentowaną przez Prezesa Jarosława Nowaka oraz pozostałymi partnerami: Gminą Piła – reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego, Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości – reprezentowanym przez Prezesa Wojciecha Gilewskiego oraz Wiceprezes Katarzynę Piekarską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile – reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora dr Piotra Owsianego.

 img_1237

Sygnatariusze umowy zadeklarowali współpracę
w zakresie współtworzenia PIP, przede wszystkim:

  • aktywnego współudziału w zakresie rozwoju PIP;
  • promocji przedsiębiorstw  subregionu pilskiego, jako atrakcyjnego dla rozwoju biznesu;
  • szukania rozwiązań przyczyniających się do budowy oferty gospodarczej w subregionie pilskim.

img_1255

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN