O projekcie Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze

Województwo Kujawsko-Pomorskie podjęło współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 247,07 mln zł.

Na mocy umowy zawartej z BGK w dniu 17 stycznia 2018 r. WARP realizuje projekt: ”Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020”.

Wartość projektu: 13 333 333,33 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 10 000 000,00 zł

 

Cele projektu:

 • wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
 • wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw
 • umocnienie pozycji przedsiębiorstw działających na rynku do 5 lat

Preferowane grupy wsparcia:

 • start-up
 • inwestycje w inteligentne specjalizacje

Produkt – Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw:

 • do 100 tys. zł
 • okres spłaty do 5 lat
 • karencja w spłacie do 6 miesięcy

Cele inwestycji:

 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa
 • przechodzenie na nowe rynki produktowe

Planowane rezultaty:

 • liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 134

 

 

 

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN