V OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY GEOFIZYCZNE GEOSFERA 2012

WARP Sp. z o.o. Sponsorem V Ogólnopolskich Warsztatów Goefizycznych GEOSFERA 2012.

GEOSFERA 2012 odbyła się w dniach 13-17 kwietnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorami warsztatów było Koło Naukowe Geofizyków AGH GEOFON oraz Koło Naukowe Geologów UAM.

 

Geosfera to spotkanie studentów geofizyki i pokrewnych dziedzin nauki. Jest to doskonała okazja do integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia swojej wiedzy z zakresu geofizyki. W tym roku udział wzięło w niej 90 studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnicy warsztatów brali udział w kursach prowadzonych przez Geofizykę Kraków, Geofizykę Toruń, Julifield LLC oraz Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych.

 
W trakcie warstzatów odbyła się także sesja referatowa, podczas której zostały zaprezentowane rezultaty projektów badawczych prowadzonych przez uczestników warsztatów. Ponadto studenci zmagali się w terenie z przygotowanymi dla nich zadaniami z zakresu geofizyki i geologii, a w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w badaniach geoelektrycznych ), grawimetrycznych oraz georadarowych, które odbywały się w poznańskim parku Cytadela.

 

Strony internetowe:
GEOSFERA 2012 http://www.geosfera2012.pl
KNGeofiz. AGH GEOFON http://www.kngf.geol.agh.edu.pl
KNG UAM http://kngeol.amu.edu.pl/

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN