Badanie sprawozdania

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.

Zapytanie ofertowe WARP-33/Z/2017 – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy WARP-33/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy WARP-33/Z/2017 (pdf) – pobierz

Załącznik 2 – Wykaz usług WARP-33/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 2 – Wykaz usług WARP-33/Z/2017 (pdf) – pobierz

Załącznik 3 – Formularz osobowy biegłego rewidenta WARP-33/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 3 – Formularz osobowy biegłego rewidenta WARP-33/Z/2017 (pdf) – pobierz

Załącznik 4 – Wzór umowy WARP-33/Z/2017 – pobierz

Załącznik 5 – Oświadczenie wykonawcy WARP-33/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 5 – Oświadczenie wykonawcy WARP-33/Z/2017 (pdf) – pobierz


Informacja o unieważnieniu postępowania WARP-33/Z/2017 – pobierz

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN