Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń eksploatowanych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – zgodnych z wymaganiami/wymaganą wydajnością określonymi w Załączniku nr 1 do WARP-5/Z/2016 – formularz cenowy.

 

Zapytanie ofertowe – WARP-5/Z-2016 – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz cenowy (xlsx) – pobierz

Załącznik na 1 – formularz cenowy (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy – pobierz

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN