kalendarze

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest usługa wykonania i dostawy kalendarzy firmowych ściennych na rok 2018.

Zapytanie ofertowe WARP-24/Z/2017 – pobierz

Formularz ofertowy WARP-24/Z/2017 – pobierz

Oświadczenie wykonawcy WARP-24/Z/2017 – pobierz


UWAGA! Modyfikacja zapytania ofertowego

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe – WARP-24/Z/2017

Modyfikacja dotyczy pkt. II Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt. 3 “Specyfikacja”

dopisano:

główka: folia mat

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN