licencje oprogramowania antywirusowego

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Client.

 

Zapytanie ofertowe – WARP-18/Z/2017 – pobierz

Formularz ofertowy – WARP-18/Z/2017 – pobierz

Oświadczenie wykonawcy – WARP-18/Z/2017 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN