Sprzątanie pomieszczeń biurowych

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na parterze, IX, X i XI piętrze budynku przy ul. Piekary 19 w Poznaniu o powierzchni 752,85 m2, oraz w budynku przy Pl. Św. Józefa 5 w Kaliszu o powierzchni 100 m2.

 

Zapytanie ofertowe WARP-25/Z/2017 – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy WARP-25/Z/2017 – pobierz

Załącznik 2 – Wykaz wykonanych usług WARP-25/Z/2017 – pobierz

Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy WARP-25/Z/2017 – pobierz

Załącznik 4 – Oświadczenie i wykaz osób WARP-25/Z/2017 – pobierz

Załącznik 5 – Harmonogram WARP-25/Z/2017 – pobierz

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN