Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich z podziałem na części:

Część I zamówienia – świadczenie usług pocztowych
Część II zamówienia – świadczenie usług kurierskich
WARP-44/Z/2015

 

Zapytanie ofertowe WARP-44/Z/2015pobierz

Załącznik nr 1:      SOPZ część I zamówienia do WARP-44-Z-2015 – pobierz
Załącznik nr 1a:    SOPZ część II zamówienia do WARP-44-Z-2015 – pobierz
Załącznik nr 2:     Postanowienia umowne część I zamówienia do WARP-44-Z-2015- pobierz
Załącznik nr 2a:   Postanowienia umowne część II zamówienia do WARP-44-Z-2015- pobierz
Załącznik nr 3:     Formularz cenowy część I zamówienia do WARP-44-Z-2015 – pobierz
Załącznik nr 3a:   Formularz cenowy część II zamówienia do WARP-44-Z-2015 – pobierz
Załącznik nr 4:     Formularz ofertowy część I zamówienia do WARP-44-Z-2015 – pobierz
Załącznik nr 4a:   Formularz ofertowy część II zamówienia do WARP-44-Z-2015 – pobierz

Pytania i odpowiedzi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Data publikacji: 23 listopada 2015r.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN