Zapytanie ofertową na usługę serwisową systemów teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest usługa serwisowa w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych oraz ewentualnych w miarę potrzeb napraw centrali telefonicznych, aparatów telefonicznych, faxów i instalacji telefonicznej znajdującej się w siedzibie Zamawiającego jego oddziale w Pile oraz punkcie informacyjnym funduszy europejskich.

Zapytanie ofertowe WARP-4/Z/2016 – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 2 – wzór umowy – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN