Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe – WARP-4/Z-2017 – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz cenowy (xlsx) – pobierz

Załącznik na 1 – formularz cenowy (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy  i oświadczenie wykonawcy (pdf) – pobierz

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN