Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych – WARP-7/Z/2018

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe WARP-7/Z/2018 – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy  WARP- 7/Z/2018  (xls) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy  WARP- 7/Z/2018 (pdf)  – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  WARP- 7/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  WARP- 7/Z/2018 (doc)– pobierz

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy WARP- 7/Z/2018 – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 7/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 7/Z/2018 (pdf) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-7/Z/2018 (pdf) – pobierz

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN