Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe WARP-8/Z/2016 – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz

Załącznik nr 2 – pobierz

Załącznik nr 3 – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN