Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych w formie elektronicznych kart podarunkowych – WARP-30/Z/2018

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa bonów towarowych w formie
elektronicznych kart podarunkowych dla pracowników.

Zapytanie ofertowe WARP-30/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-30/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-30/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-30/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-30/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych WARP-30/Z/2018 (pdf) – pobierz
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-30/Z/2018 (pdf) – pobierz

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN