Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację szkolenia – WARP-23/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji dwudniowego szkolenia/konferencji, w dniach 23 i 24 października 2019 r., na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o..

Zapytanie ofertowe – WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-23/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-23/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych– WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług – WARP-23/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług – WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania WARP-23/Z/2019 (pdf) – pobierz

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN