Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkolenia z zakresu księgowości i finansów małej firmy – WARP-9/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu księgowości i finansów dla małej firmy dla 31 Uczestników Projektu „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię” w podziale na dwie grupy szkoleniowe.

Zapytanie ofertowe WARP-9/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-9/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-9/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – WARP-9/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – WARP-9/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP-9/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-9/Z/2019 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN