Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla uczestników projektu ,,Raz, dwa, trzy – Firma i Ty” – WARP-21/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Raz, dwa, trzy – Firma i Ty” z podziałem na części:

 

Zapytanie ofertowe WARP-21/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  część I – WARP- 21/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  część I  WARP- 21/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 –Formularz ofertowy  część II  WARP- 21/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 –Formularz ofertowy  część II  WARP- 21/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP-21/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP-21/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań WARP-21/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań WARP-21/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 5 – Wykaz doświadczenia WARP-21/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 5 – Wykaz doświadczenia WARP-21/Z/2018 (doc) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-21/Z/2018 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN