Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia – WARP-2/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie RODO) dla 7 Uczestników Projektu „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”.

UNIEWAŻNIENIE Zapytania ofertowego WARP-2/Z/2019 (pdf) – pobierz

Zapytanie ofertowe WARP-2/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-2/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-2/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-2/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-2/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP-1/Z/2019 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN