Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy – WARP-7/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, profilaktycznych badań lekarskich – wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, oraz oddziale w Pile i Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu.

Zapytanie ofertowe WARP-7/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-7/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-7/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-7/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-7/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych WARP-7/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-7/Z/2019 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN