Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich – WARP-31/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego oraz kurierskich na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu.
 
 
 
Zapytanie ofertowe WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (część I) WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 

Załącznik nr 1a – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (część II) WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz

 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-31/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część I) WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część I) WARP-31/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 3a – Formularz cenowy (część II) WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 3a – Formularz cenowy (część II) WARP-31/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy (część I) WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy (część I) WARP-31/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 4a – Formularz ofertowy (część II) WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 4a – Formularz ofertowy (część II) WARP-31/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 5 – Postanowienia umowne (część I) WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 5a – Postanowienia umowne (część II) WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz
 

 

Pytania i odpowiedzi WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-31/Z/2018 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN