Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów drukarskich – WARP-24/Z/2018

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sukcesywny wydruk i dostawę materiałów drukarskich – ulotek DL, plakatów A2, wizytówek, roll upów standard (100×200) z wydrukiem zgodnie z przygotowanymi przez Zamawiającego projektami graficznym.

 

Zapytanie ofertowe WARP-24/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 24/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  WARP- 24/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – WARP- 24/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy  WARP- 24/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy  WARP- 24/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań WARP-24/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (pdf) WARP – 24/Z/2018 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-24/Z/2018 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN