Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego – WARP-27/Z/2018

Przedmiotem zamówienia dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest
zakup i dostawa licencji oprogramowania antywirusowego Bitdefender GravityZone Business
Security.
 
Zapytanie ofertowe WARP-27/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-27/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-27/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-27/Z/2018 (pdf) – pobierz
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-27/Z/2018 (doc) – pobierz
 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych WARP-27/Z/2018 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-27/Z/2018 – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN