Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – WARP-8/Z/2018

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe WARP-8/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 –Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARP- 8/Z/2018  (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  WARP- 8/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  WARP- 8/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 8/Z/2018 (doc)– pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 8/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy WARP- 8/Z/2018 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP- 8/Z/2018 (pdf) – pobierz

Pytania i odpowiedzi

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN