Zapytanie ofertowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla Uczestników Projektu „ Raz, dwa, trzy – Firma i Ty ” -WARP-13/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnej diagnozy kompetencji
zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla Uczestników Projektu „Raz, dwa, trzy–Firma i Ty”
 

 

Zapytanie ofertowe WARP-13/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 13/Z/2018 (pdf) część 1– pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  WARP- 13/Z/2018 (doc) część 1– pobierz

Załącznik nr 2 –Formularz ofertowy WARP- 13/Z/2018 (pdf) część 2 – pobierz

Załącznik nr 2– Formularz ofertowy WARP- 13/Z/2018 (doc) część 2– pobierz

Załącznik nr 3– Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP-13/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3– Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP- 13/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4– Oświadczenie o braku powiązań WARP- 13/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4– Oświadczenie o braku powiązań WARP- 13/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 5– Wykaz doświadczenia WARP- 13/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 5– Wykaz doświadczenia WARP- 13/Z/2018 (pdf) – pobierz

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP – 13/Z/2018 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN