Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi serwisowej

Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi serwisowej w zakresie bieżącej konserwacji oraz ewentualnych – w miarę potrzeb – napraw urządzeń biurowych: kserokopiarek, drukarek i niszczarek znajdujących się w siedzibie zamawiającego jego oddziałach oraz punktach – WARP-13/Z/2016.

Zapytanie ofertowe – WARP-13/Z/2016 – pobierz

Formularz ofertowy (wersja DOC) – pobierz

Formularz ofertowy (wersja PDF) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN