Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług internetowych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Miejsce realizacji usługi:
pomieszczenie biurowe znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy Pl. Św. Józefa 5.

Zapytanie ofertowe – WARP-10/Z/2017

Załączniki – Formularz ofertowy i oświadczenie wykonawcy (wersja doc)

Załączniki – Formularz ofertowy i oświadczenie wykonawcy (wersja pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN