Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów drukarskich

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wydruk i dostawa materiałów drukarskich – ulotek DL, plakatów A2, wizytówek, roll upów z wydrukiem oraz podkładów na biurko (BIUWAR).

Informacja o modyfikacji załącznika nr 2 – WARP – 4/Z/2018 – pobierz

Zapytanie ofertowe – WARP – 4/Z/2018 – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP – 4/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP – 4/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – WARP – 4/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – WARP – 4/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy – WARP – 4/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy – WARP – 4/Z/2018 (pdf) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP – 4/Z/2018 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN