Zapytanie ofertowe na na sukcesywny wydruk i dostawę materiałów drukarskich – ulotek DL, plakatów A2, teczek z magnesem oraz wizytówek zgodnie z przygotowanymi przez Zamawiającego projektami graficznymi. – WARP-21/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywny wydruk i dostawa materiałów drukarskich –
ulotek DL, plakatów A2, teczek z magnesem oraz wizytówek zgodnie z przygotowanymi
przez Zamawiającego projektami graficznymi. na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe – WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-21/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – SOPZ – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-21/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN