Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT i oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, sprzętu IT i oprogramowania.

Zapytanie ofertowe – WARP-12/Z-2017 – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc) – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc) – pobierz

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN