Bariery kariery, czyli dlaczego jest tak mało kobiet w zarządach?

13.06.2024

Polska jest w czołówce krajów europejskich pod względem ilości kobiet prowadzących małe firmy. Jednak im biznes jest większy, tym udziału kobiet jest coraz mniej.

Można powiedzieć, że kobiety w Polsce są przedsiębiorcze tak długo, jak długo zależy to od nich samych – mówi Henryka Bochniarz przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.
Istniejące stereotypy społeczne blokują ich pełną aktywizację zawodową. Mimo posiadanej wiedzy i determinacji, kobiety często napotykają na trudności w awansie. Uprzedzenia, z jakimi spotykają się już na etapie rekrutacji, są głównym powodem, dla którego nie są zatrudniane na wyższe stanowiska.

I choć wiele się mówi na temat zalet wysoko postawionych kobiet, ich zaradności, chęci rozwoju, empatii, zdolności do komunikacji czy śmiałego podejmowania ryzyka to dla wielu z nich szklany sufit spółek zarządczych jest nie do przebicia. Eliminacja kobiet z rynku pracy jest paradoksalna, ponieważ ich wiedza merytoryczna i wykształcenie, często są wyższe od kwalifikacji mężczyzn pełniących funkcję w zarządach, a jednak nadal niewystarczająca. Najlepiej widać to w sektorze finansowym, gdzie mamy 75% kobiet zatrudnionych, 50% na stanowiskach dyrektorskich, lecz tylko jedna prezeska banku.

Wzmocnienie pozycji kobiet w zarządach wspiera unijna dyrektywa „Women on Boards”, która dotyczy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych. Ma ona na celu zapewnienie w Państwach Członkowskich zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, pod kątem warunków zatrudnienia oraz rozwoju kariery.

Czy według stereotypów, rola kobiety w rodzinie nadal uważana jest za kluczową? Czy narzucanie im przez mężczyzn określonej ścieżki kariery wyłącznie ze względu na płeć jest sprawiedliwe? Sytuacja nie zmienia się od wielu lat i mimo dowodów i ogromnych starań kobiet w kwestii kwalifikacji i gotowości do pełnienia wysokiej funkcji, bariery są nie do przekroczenia. Odrzucenie uprzedzeń i zaufanie do płci żeńskiej stanowią podstawę do zmiany rynku pracy na stanowiskach zarządczych.

 

WM

Źródło: Bankier.pl

Newsletter klientów WARP