Kontakt

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o

UWAGA! Sprawdź zasady funkcjonowania WARP w związku z pandemią COVID-19!

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
tel: +48 61 656 35 00,
fax: +48 61 656 53 66
info@warp.org.pl
http://www.warp.org.pl
http://pozyczkadlatwojejfirmy.pl

Zapraszamy do Sekretariatu WARP na parterze!

Sekretariat czynny jest poniedziałek-piątek, od 8:00 do 16:00.

 

Biuro Obsługi Klienta Funduszu Pożyczkowego
czynne w godzinach poniedziałek – piątek : 8:00 – 16:00;
tel.: 61 65 06 363, 61 65 06 362, 61 65 06 333
e-mail: fundusz@warp.org.pl 

 

Dział Koordynacji Projektów:
kontakt – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00;

Grant
e-mail: grant@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 220,  61 65 06 212
tel.: 61 65 06 215, 61 65 06 276, 61 65 06 244, 61 65 06 242, 61 65 06 260, 61 65 06 259, 61 65 06 269, 61 6506 273, 61 65 06 213, 61 65 06 214, 616506218, 61 65 06 275,

Usługi rozwojowe szansą na sukces
e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 220, 61 65 06 212
tel.: 61 65 06 277, 61 65 06 234, 61 65 06 215, 61 65 06 276, 61 65 06 244, 61 65 06 273, 61 65 06 275, 61 65 06 213

Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim
e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 220, 61 65 06 212
tel.: 61 65 06 242, 61 65 06 269, 61 65 06 259

Raz, dwa, trzy – firma i Ty
e-mail: firmaity@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240

Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię
e-mail: firmaOK@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 240

Regionalna Instytucja Finansująca
e-mail: rif@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240

 

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019
KRS: 0000174198
Kapitał zakładowy: 15 651 000,- PLN

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Oddział w Pile

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel: +48 61 65 06 180
pila@warp.org.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
skype: infoue-pila
gadu-gadu: 51755430
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 07:00 – 17:00
Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
..

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,