O firmie WARP

WARP Sp. z o.o. została powołana 5 września 2003 roku. Udziałowcami Spółki są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego (96,80%) oraz Gmina Piła (3,20%).

Celem Spółki WARP jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez wspólną realizację projektów unijnych, publicznych i komercyjnych.

Naszą misją jest wspieranie pomysłów biznesowych, pomoc w zakładaniu firm,  oraz pozyskaniu środków na ich dalszy rozwój. Pracownicy WARP to eksperci z dużą wiedzą rynkową oraz wiedzą w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych pochodzących z różnych grantów i dotacji.

Pomoc udzielana przedsiębiorcom wielkopolskim przez WARP to niekomercyjne pożyczki, dotacje, szkolenia, informacje i wsparcie merytoryczne.

Specjalnością Spółki jest również finansowanie doradztwa oraz szkoleń osób podnoszących konkurencyjność gospodarki poprzez produkty i usługi odzwierciedlające rzeczywiste potrzeby osób przedsiębiorczych.

Jako Instytucja Otoczenia Biznesu obraliśmy sobie za cel – rozwój lokalnej gospodarki i sektora MŚP.

Jako Firma wiemy jak ważna jest jakość świadczonych usług, dlatego indywidualne podejście do Klienta i ciągłe udoskonalanie procedur jest naszym priorytetem.

WARP Sp. z o.o. realizuje następujące zadania:

 

Zapraszamy do współpracy!

Newsletter klientów WARP