W Unii lepiej – Polska po 20 latach wejścia do UE.

18.04.2024

Dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska doświadczyła wzrostu realnego PKB per capita o 40%, co stanowi istotną różnicę w porównaniu do alternatywnego scenariusza rozwoju. Podobne korzyści odnotowano w innych krajach Europy Środkowej, które przystąpiły do UE. W okresie 2004-2022 Polska, wraz ze Słowacją i Litwą, zanotowała dynamiczny rozwój gospodarczy, co cementuje ich pozycję jako liderów w regionie.

1 maja 2004 r. to przełomowa data dla Polskiej historii. Wejście do Unii Europejskiej przyniosło nam wiele korzyści i sukcesów, które pozytywnie wpłynęły na rozwój całego kraju. Nie jesteśmy już ‘nowym państwem członkowskim’, lecz stabilnym i wartościowym elementem europejskiej rodziny.
Wielu z nas nie pamięta czasów sprzed akcesji, czego dowodem jest fakt, że studenci pierwszego roku polskich uczelni urodzili się już w Unii Europejskiej.
Ogrom czasu, wyzwań, zmian i co najważniejsze  – rozwoju to dla nas Polaków powód do dumy.
Państwa Europy Środkowej w ramach polityki strukturalnej otrzymały w sumie 329 mln euro, z czego aż 47% środków otrzymała Polska. Dzięki temu w znacznym stopniu rozwinęła się infrastruktura, potencjał i dochodowość gospodarstw rolnych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Choć nadal odstajemy od reszty w kwestii nakładów na ochronę zdrowia czy badania i rozwój to ogólna jakość życia znacząco się poprawiła. Przystąpienie do Unii, państw Europy Środkowej przyczyniło się do pięciokrotnego wzrostu wartości łącznego eksportu. Przez dwie dekady wartość dodana sektora usług IT podwoiła się. Nastąpiła głęboka przemiana w sektorze energetycznym oraz polityce klimatycznej i środowiskowej.

Ilość zmian wynikających z wejścia Polski do Unii Europejskiej jest ogromna – powyższe są jedynie kroplą w morzu rozwoju naszego kraju. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego w sposób jasny opisuje korzyści akcesji oraz identyfikuje sektory, nad którymi nadal powinniśmy pracować. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego raportu, który może być cennym źródłem inspiracji i wskazówek dla dalszych działań.

 

Polski Instytut Ekonomiczny

https://pie.net.pl/dzieki-czlonkostwu-w-unii-pkb-na-mieszkanca-polski-jest-wyzsze-o-40-proc/

 

WM

Newsletter klientów WARP