AKTUALNOŚCI

01 lutego 2017

Fundusze na aktywizację zawodową i szkolenia!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne. Tym razem słów kilka o wykorzystaniu funduszy unijnych w zakresie aktywizacji zawodowej i szkoleń... Termin: 01.02.2017 r. w godzinach od 09:00 do 11:00 Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła sala szkoleniowa nr 1 (parter) Cel spotkania: Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i szkoleń. Do kogo kierowane jest spotkanie: Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych, przedsiębiorców oraz każdego zainteresowanego podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 30.01.2017 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 30.01.2017 r. do godziny 15:00. Formularz zgłoszeniowy. Program spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
wsparcie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych_WARP_WRPO

Dofinansowanie na promocję Twojej marki!

Chcesz zaistnieć na rynkach zagranicznych? Skorzystaj z dofinansowania Go to Brand na promocję swojej marki Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na działania proeksportowe w najbliższych konkursach Go to Brand. W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach, w tym na wynajem powierzchni i budowę stoiska, podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, a także zakup usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia firmy. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, posiadające innowacyjny produkt/usługę. W procesie oceny wniosku o dofinansowanie preferowane będą firmy prowadzące samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne. Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji: poir.parp.gov.pl Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.3.3 (Go to Brand) Data ogłoszenia  Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru 13 grudnia 2016 r. *  12 stycznia 2017 r. 13 lutego 2017 r. 10 stycznia 2017 r. 10 lutego 2017 r. 13 marca 2017 r. * konkurs jest skierowany jedynie do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie Zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z pracownikami WARP w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, a oni odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl tel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
Program rozwoju obszarów wiejskich

Nabór projektów rewitalizacyjnych dla miasta Piły.

Samorząd miasta Piły prowadzi prace związane z realizacją projektu Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły, w celu zapewnienia kompleksowego przygotowania procesu rewitalizacji, przy współpracy ze społecznością lokalną. Rada Miasta Piły wyznaczyła obszar rewitalizacji na terenie miasta Piły, co pozwala na uruchomienie naboru  projektów do realizacji na obszarze rewitalizacji. Projekt powinien być przedsięwzięciem skierowanym na ograniczanie / rozwiązywanie problemów społecznych lub łączyć zamierzenia inwestycyjne powiązane z przeciwdziałaniem problemom społecznym. Dla każdego przedsięwzięcia należy wypełnić odrębną kartę projektu. Kartę można pobrać w wersji elektronicznej lub formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piły, pl. Staszica 10. Nabór projektów trwa od 04 stycznia 2017 roku do 14 lutego 2017 roku. Kto może złożyć projekt? •     jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, •    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, •    podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, •    jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, •     administracja rządowa, •    partnerzy społeczni i gospodarczy, •    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, •    przedsiębiorcy, •    porozumienia ww. podmiotów, •     podmioty ekonomii społecznej.  Nabór projektów trwa od 04 stycznia 2017 roku do 14 lutego 2017 roku. Wypełnione karty projektów należy przesłać do firmy Lider Projekt Sp. z o.o. w Poznaniu w formie papierowej i elektronicznej. Karty projektów będą przedmiotem oceny i formalną podstawą uwzględnienia projektu w gminnym programie rewitalizacji dla miasta Piły. Adres: Lider Projekt Sp. z o.o.,  Al. K. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań; liderprojekt@liderprojekt.pl W razie pytań prosimy o kontakt z p.  Przemysłem Ciesiółką,  tel. 602 628 927; 61 828 08 11; przemyslaw.ciesiolka@liderprojekt.pl Załączniki do pobrania: Karta projektu (wersja doc) Karta projektu (wersja PDF) Obszar rewitalizacji.
fundusze europejskie

Spotkanie informacyjne w Pile dla przedsiębiorców.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017”. Termin: 18.01.2017 r. w godz.: 09:00 - 11:00 Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła sala szkoleniowa nr 1 (parter) Cel spotkania: Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców. Do kogo kierowane jest spotkanie: Spotkanie skierowane do przedsiębiorców (mikro, małe, średnie, duże). Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 16.01.2017 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 16.01.2017 r. do godziny 15:00. Formularz zgłoszeniowy. Program spotkania.   W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.     Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
18 stycznia 2017

Dotacje i szanse dla młodych – spotkanie informacyjne.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Dotacje na start – wykorzystaj szansę”. Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl sala szkoleniowa nr 11, budynek B. Termin: 18.01.2017 r. w godzinach od 10:00 do 12.45 Cel spotkania: Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do kogo kierowane jest spotkanie: Spotkanie skierowane jest do osób młodych chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 16.01.2017 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc jest ograniczona a o zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń! Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 16.01.2017 r. do godziny 15:00. Formularz zgłoszeniowy. Program spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 371, 61 65 06 372. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
Punkty Informacyjne WARP, w lutym

Mobilne Punkty Informacyjne w styczniu.

Odwiedzamy wielkopolskie miasta i udzielamy bezpłatnych informacji… Sprawdź, gdzie i kiedy można spotkać specjalistów WARP ds. funduszy europejskich i przekonaj się, na co i jakie środki możesz pozyskać. Podczas dyżurów informujemy o dotacjach, pożyczkach na otwarcie i rozwój firmy. Informujemy o możliwościach dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz wielu innych. Sprawdź sam! Poniżej prezentujemy dokładny czas i miejsce dyżurów w styczniu: 10.01.2017 – Złotów Starostwo Powiatowe w Złotowie Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów Godziny: 8.00-10.30 10.01.2017 – Okonek Urząd Miasta i Gminy Okonek Ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek Godziny: 11.30-14.00 10.01.2017 – Pniewy Urząd Miejski Pniewy ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy Godziny: 10.00-13.00 17.01.2017 – Wolsztyn Urząd Miejski w Wolsztynie                             ul. Rynek 1, ,64-200 Wolsztyn salka narad - pokój 49 Godziny: 10.00-13.00 17.01.2017 – Trzcianka Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka Godziny: 8.00-10.30 17.01.2017 – Wieleń Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Wieleniu ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń Godziny: 11.30-14.00 24.01.2017 – Rakoniewice Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Nowotomyska 3, 62-067 Rakoniewice Godziny: 10.00-13.00 Zapraszamy również do odwiedzenia Punktów Informacyjnych WARP w Pile i Nowym Tomyślu! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:30 – 17:70 Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:00 – 17:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00 Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji w kwietniu zapraszamy osoby z terenu podregionu pilskiego (powiat: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, złotowski,) i podregionu nowotomyskiego (powiaty: nowotomyski, grodziski, międzychodzki, szamotulski, wolsztyński). Do zobaczenia w Twojej miejscowości! Pozostań z nami w kontakcie! Śledź nas na facebooku i twitterze. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
wrpo

Harmonogram naboru wniosków na 2017 rok – WRPO 2014+

2 miliardy i 50 konkursów czeka nas w 2017 roku. Przygotujcie się by złożyć wniosek o dofinansowanie Waszego projektu z WRPO 2014+. Przedstawiamy najnowszy harmonogram naboru wniosków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Zobacz z jakich konkursów skorzystać w nadchodzącym roku. Harmonogram naboru wniosków WRPO 2014+ (wersja z grudnia 2016r.) W ramach WRPO, w trybie konkursowym w roku 2017 możemy się spodziewać ogłoszenia naborów w ramach następujących działań: Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki (III kwartał) Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (IV kwartał) Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw (III kwartał) Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw (III kwartał) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej (II kwartał) Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (II kwartał) dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii (III kwartał) inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze (III kwartał) wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (I kwartał, III kwartał) wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla Rozwoju AKO (I kwartał) ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym (IV kwartał) mała retencja (I kwartał) zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi (IV kwartał) wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem (IV kwartał) tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących (II kwartał) usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (IV kwartał) ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków i rezerwatów (IV kwartał) Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (IV kwartał) Ochrona różnorodności biologicznej (IV kwartał) Edukacja ekologiczna (IV kwartał) Wzmocnienie regionalnego układu powiązań (I kwartał) Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej (III kwartał) Aktywizacja zawodowa (III kwartał) Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (II kwartał) Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO (III kwartał) Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (I kwartał) Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (III kwartał) Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (I-IV kwartał) Aktywna integracja (III kwartał) Usługi społeczne i zdrowotne (I kwartał) Edukacja przedszkolna (I kwartał) Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO (III kwartał) Infrastruktura ochrony zdrowia (I kwartał) Infrastruktura ochrony zdrowia (I kwartał) Infrastruktura społeczena (III kwartał) Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych, powojskowych (IV kwartał) Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej (I kwartał). Chcesz wiedzieć więcej? Coś wzbudziło Twoje zainteresowanie? O szczegóły zapytaj w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich prowadzonych przez WARP w Pile lub Nowym Tomyślu. UWAGA! Harmonogramy naborów i uszczegółowienie mogą być aktualizowane w ciągu roku. Bieżące informację w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego można śledzić na stronie warp.org.pl i wrpo.wielkopolskie.pl

Kreatywna EUROPA! – nabór wniosków.

W ramach unijnego programu Kreatywna Europa otwarto nabór wniosków w schemacie DOSTĘP DO RYNKU. Dzięki niniejszemu schematowi dotacyjnemu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań i tworzenie oraz rozwijania narzędzi skierowanych do profesjonalistów, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem. Wnioski mogą być składane w ramach trzech działań: Dostęp do rynków dla europejskich specjalistów (targi i fora). Narzędzia internetowe przeznaczone dla specjalistów (tworzenie bazy danych europejskich specjalistów/programów i rozwijanie narzędzi dla tej bazy). Wspólne europejskie działania promocyjne (dystrybucja, dobre praktyki, nawiązywanie kontaktów). Kto może złożyć wnioski? - firmy prywatne - organizacje non-profit - stowarzyszenia - organizacje charytatywne - fundacje - gminy - władze samorządowe i urzędy miejskie. Najwyżej zostaną ocenione te propozycje projektów, które będą kreatywne, innowacyjne oraz będą dotyczyły obszaru business-to-business. Termin składania wniosków mija 2 lutego 2017 r. Więcej informacji na stronie: kreatywna-europa.eu Informacje na temat programu i możliwości aplikowania o środki unijne udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl tel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:30 – 17:30 Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:00 – 17:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00
Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu

Realizowałeś projekt z funduszy europejskich? Zobacz kto jeszcze…

Przejrzystość projektów unijnych. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. W związku z tym każdy z nas ma wgląd do danych na temat inwestycji realizowanych ze środków unijnych. Zobacz listę projektów oraz firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.  Lista projektów. Do 11 grudnia 2016 r. uruchomiono 2 164 nabory wniosków na kwotę 173,7 mld zł. A w Wielkopolsce... W Wielkopolsce do 4 grudnia 2016 roku ogłoszono 111 naborów, na które przeznaczono środki unijne w wysokości 6,2 miliarda złotych w ramach WRPO 2014-2020. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 4317 wniosków o łącznej wartości 12,4 miliarda złotych. Ocenę formalną przeszło niecałe 2500 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 5,4 miliarda złotych. Podpisano 802 umowy na łączną wartość ponad 2,6 miliarda złotych. Beneficjentom przekazano 360,71 mln złotych czyli 3,4 % alokacji. A Ty? Skorzystasz? Szuka informacji na temat funduszy unijnych? Uzyskaj bezpłatną informację u pracowników Punktów Informacyjnych prowadzonych przez WARP! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl tel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:30 – 17:30 Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:00 – 17:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00  

Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie?

Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapraszamy Instytucje Otoczenia Biznesu z naszego regionu na bezpłatne warsztaty: Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie? Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm. Dla kogo? Pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z woj. wielkopolskiego. IOB to instytucje, które ułatwiają funkcjonowanie firm, wspierają biznes lub pomagają kojarzyć partnerów na linii biznes-nauka. Co kryje się pod tytułem warsztatu? Warsztat: "Jak opakować produkt..." to wprowadzenie do oferty Instytucji Otoczenia Biznesu nowej usługi, która ma szansę na komercjalizację jako nowy model biznesowy oparty na współpracy IOB-firma. Istotą warsztatu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania opakowań (produktu lub usługi) jako narzędzia marketingowego istotnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy.   Dlaczego akurat taki temat? Aby firma mogła się rozwijać nie wystarczy sama jakość produktu czy usługi. Konkurencja na rynku wymaga od firmy wykorzystania wielu narzędzi marketingowych i indywidualnego podejścia do klienta. Wzornictwo opakowań odgrywa w dzisiejszych czasach istotną rolę wpływającą na przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie rozwój firmy i wzrost sprzedaży.   Co zyskają pracownicy IOB biorąc udział w warsztatach? - wiedzę na temat roli opakowania w procesie sprzedaży produktu, - wiedzę w zakresie budowania marki i przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowoczesne wzornictwo opakowań, - umiejętności śledzenia trendów wzorniczych i konsumenckich, - umiejętność stworzenia nowej usługi w swojej ofercie dotyczącej wzornictwa opakowań, - wiedzę nt.  komercjalizacji w/w usługi.     Jaka będzie forma warsztatu? Warsztat będzie podzielony na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna posłuży uzyskaniu przez pracowników IOB wiedzy na temat wpływu wzornictwa opakowań jako narzędzia marketingowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy. Część praktyczna to praca twórcza, przy wsparciu doświadczonych trenerów, prowadząca do nabycia umiejętności tworzenia nowej usługi w ramach oferty IOB. Dodatkowo trenerzy wraz  z przedstawicielami zaproszonych firm przedstawią pracownikom IOB dobre praktyki – wdrożenia nowego opakowania w przedsiębiorstwie. A wszystko po to, aby pokazać wpływ projektów opakowania na wzrost przewagi konkurencyjnej i wzrost sprzedaży oraz zrozumieć ideę oferowania nowych usług przez IOB. Chcesz poznać pełen program warsztatu? SPRAWDŹ! Program warsztatu jak opakować produkt... Kiedy i gdzie odbędzie się warsztat? 12.12.-13.12.2016 r. Poznań, World Trade Center Poznań Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań Mapka dojazdu na parking. Ile to kosztuje ? Warsztat jest bezpłatny i stanowi pomoc de minimis. Kim są prowadzący? - Iwona Gasińska-Mulczyńska – praktyk z 20letnim doświadczeniem zawodowym, doradca zarządów firm w budowaniu skutecznych strategii komunikacji. Twórczyni procesu „Nowy Ład”, na co dzień pracuje z klientami nad strategiami w oparciu o innowacyjną metodę design thinking. Wcześniej związana z Concordia Design, aktualnie prowadzi studio graficzne Design Thinking Poznań. - Sara Kapela -  od 5 lat w swojej pracy zawodowej wykorzystuje nowoczesne metody szkoleniowe, pracownik Design Thinking Poznań, odpowiada za procesy strategiczne dla klientów, współpracuje z zespołem kreatywnym. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla klientów metodą design thinking. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz: tel.: 61 65 06 129; e-mail: szkolenia@warp.org.pl Osoba do kontaktu: p. Beata Rogalewska Jeśli chcesz wziąć udział w warsztacie, zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona! Procedura zapisu w 5 krokach: 1 krok: zapoznaj się z Regulaminem udziału w warsztacie. 2 krok: wypełnij formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub niekorzystaniu z pomocy (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis (załącznik nr 3). 3 krok: wyślij swoje zgłoszenie wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami (skan załączników 1-3) drogą mailową. 4 krok: oczekuj informacji zwrotnej od Wykonawcy warsztatów (WARP Sp. z o.o.) potwierdzenia   przyjęcia zgłoszenia i wpisania na listę wraz z załączonym dodatkowym dokumentem do wypełnienia (załącznik 4). 5 krok: wypełnij, podpisz i odeślij załącznik (nr 4) drogą mailową (skan). Zapakuj oryginały wszystkich dokumentów (załączników 1-4) i wyślij pocztą na adres WARP lub przynieś w pierwszym dniu warsztatu. Do pobrania: Regulamin udziału w warsztacie: "Jak opakować produkt..." Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz zgłoszeniowy. Załącznik nr 2 do regulaminu: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub nieskorzystaniu z pomocy. Załącznik nr 3 do regulaminu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis. Załącznik nr 4 do regulaminu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.   Informacje dostępne również na stronie: iw.org.pl
29 listopada 2016

Spotkanie dla wnioskodawców Programu Inteligentny Rozwój.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do  udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dedykowanych wyłącznie dla potencjalnych wnioskodawców następujących poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR): - 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, - 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, - 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej. Szczególnie serdecznie zapraszamy wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania, w dotychczasowych konkursach. W trakcie spotkania będzie możliwość rozmowy o indywidualnych projektach. Termin i miejsce spotkania: Poznań – 29.11.2016 r. Centrum Konferencyjne Omega, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 Spotkania odbywają się również w Krakowie, Lublinie i Wrocławiu. Ramowy program spotkań obejmuje następujące elementy: - prezentację w odniesieniu do poszczególnych poddziałań nt. m.in.: zasad wnioskowania o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, kryteriów oceny, najczęściej popełnianych błędów przy aplikowaniu itp., - prezentację procesów: aplikowania, oceny wniosku i zawierania umowy o dofinansowanie, - sesję pytań i odpowiedzi do zagadnień omówionych podczas prezentacji wraz z możliwością indywidualnych konsultacji z ekspertami PARP. Więcej informacji i możliwość rejestracji na spotkania: poir.parp.gov.pl A jeśli nie możesz przyjść na spotkanie skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich prowadzonym przez WARP. Powiemy na jakie wsparcie może liczyć Twoja Firma. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl tel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:30 – 17:30 Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:00 – 17:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00  
14 grudnia 2016
innowacyja-firma

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie: „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia o godzinie 11:00 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Rubież 46 H, 61-001 Poznań. W trakcie spotkania "Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich" poznacie: - kompleksową ofertę wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc, - możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich, m.in. Regionalny Program Operacyjny), - korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań, - formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką. Po spotkaniu będzie możliwość zasięgnięcia bliższych informacji u ekspertów z instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców. Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem Top 500 Innovators, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. AGENDA SPOTKANIA. Więcej informacji i możliwość rejestracji na stronie: funduszeeuropejskie.gov.pl Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.   A jeśli nie możesz przyjść na spotkanie skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich prowadzonym przez WARP. Powiemy na jakie wsparcie może liczyć Innowacyjna Firma. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl tel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:30 – 17:30 Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:00 – 17:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN