AKTUALNOŚCI

dotacje na start

Środa z funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu zapraszają na bezpłatne spotkanie z cyklu: "Środa z funduszami...".  Cel spotkania: Przedstawienie możliwości wsparcia unijnego dla jednostek samorządu terytorialnego.   Dla kogo? Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli JST.   Kiedy? 05.10.2016 r. godz.: 10:00 - 12:45   Gdzie? Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła sala szkoleniowa nr 1 (parter) Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B   Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 03.10.2016 r. do godziny 12:00.   Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń ! Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o: - wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (komputerowo lub drukowanymi literami), - odesłanie wypełnionego formularza via e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl ( w przypadku spotkania w Pile). infoUE-nowytomysl@warp.org.pl ( w przypadku spotkania w Nowym Tomyślu).   Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 03.10.2016 r. do godziny 15:00.   Formularz zgłoszeniowy - Piła. Program spotkania - Piła.   Formularz zgłoszeniowy - Nowy Tomyśl. Program spotkania - Nowy Tomyśl.   Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonów: Piła: 61 65 06 233, 61 65 06 235. Nowy Tomyśl: 61 65 06 371, 61 65 06 372.   W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.   „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.    
Dokumenty Programowe PO IG WARP

Aktywizacja osób bezrobotnych – nabór wniosków !

Powiatowe Urzędy Pracy w Nowym Tomyślu i Wolsztynie ogłosiły nabory wniosków o przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu przyzna jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym, które nie ukończyły 30 roku życia. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (EFS PO WER). Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w dniach od 15.09.2016 r. do 23.09.2016 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu. Wsparciem zostanie objętych 16 osób bezrobotnych w prowadzonym naborze, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Będzie można ubiegać się o jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej do kwoty 20.000,00 zł brutto. W przypadku osób, które nie ukończyły 25 roku życia, o dofinansowanie starać się będą mogły osoby, którym w okresie 4 miesięcy od rejestracji zaproponowano jakąś formę wsparcia (np. oferta pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych, robót publicznych itp.) W pierwszej kolejności, zgodnie z kryteriami dostępu, rozpatrywane będą wnioski osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu, pok. 21. Formularze do pobrania: Wniosek z załącznikami (wersja kolorowa). Wniosek z załącznikami (wersja czarno-biała). Regulamin przyznawania jednorazowych środków na działalność gospodarczą. Więcej informacji na temat bieżących źródeł finansowania można również uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich prowadzonym przez WARP. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl budynek C (pok. nr 15, 16) tel: +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 7:30 - 17:30 Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30 Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej został ogłoszony również przez Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Nabór w Wolsztynie trwa do 16.09.2016 r. Więcej.
w Borówcu

Spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich”.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich”. Cel spotkania: Przedstawienie możliwości wsparcia, które kierowane jest do osób prowadzących działalność lub chcących uruchomić działalność na obszarach wiejskich. Dla kogo ? Spotkanie skierowane jest do osób chcących uruchomić własną działalność gospodarczą. Kiedy ? 21.09.2016 r. godz.: 10:00 - 13:00. Gdzie ? Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła sala szkoleniowa nr 1 (parter)   Uprzejmie informujemy, iż spotkanie informacyjne zaplanowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich” na dzień 21 września 2016r., nie odbędzie się z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń.   Jednocześnie serdecznie zapraszamy do skorzystania z indywidualnej konsultacji bezpośredniej w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pile w godzinach:   poniedziałek: 7:00-17:00 wtorek-piątek: 7:00-15:00   Gdyby chcieli Państwo skorzystać z innej formy usługi informacyjnej, zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem: - telefonu: 61 65 06 233 lub 235 - elektronicznie – infoUE-pila@warp.org.pl   Zapraszamy na bezpłatne spotkanie do Nowego Tomyśla. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl sala szkoleniowa nr 111, budynek B. Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 19.09.2016 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!   Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o: - wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (komputerowo bądź drukowanymi literami), - odesłanie wypełnionego formularza via e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl (spotkanie odwołane). infoUE-nowytomysl@warp.org.pl (w przypadku spotkania w Nowym Tomyślu).   Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 19.09.2016 r. do godziny 15:00.   Formularz zgłoszeniowy - Piła. (spotkanie odwołane). Program spotkania - Piła. (spotkanie odwołane).   Formularz zgłoszeniowy - Nowy Tomyśl. Program spotkania - Nowy Tomyśl.   Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonów: Piła: 61 65 06 233, 61 65 06 235 (spotkanie odwołane). Nowy Tomyśl: 61 65 06 371, 61 65 06 372.     W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.       „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.  
e-poradnik WRPO

Darmowy e-poradnik WRPO!

Jakiego typu projekty mogą uzyskać wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+), kto może skorzystać z dofinansowania i skąd czerpać wiedzę o programie. Ten poradnik ułatwi znalezienie odpowiedzi na te pytania.Cyfrowa wersja jest pierwszym na rynku poradnikiem o regionalnym programie operacyjnym w pełni przystosowanym do urządzeń mobilnych. Dotykowe piktogramy i rozsuwane teksty ułatwiają użytkownikom tabletów i smartfonów szybkie dotarcie do interesujących ich informacji.Zapraszamy do skorzystania!E-poradnik WRPO - na co można otrzymać dofinansowanie.Dzięki poradnikowi łatwo przekonasz się, czy możesz ubiegać się o wsparcie z WRPO 2014+. Następnie należy zapoznać się z harmonogramem naboru wniosków i śledzić stronę z ogłoszeniami naborów. W razie pytań i wątpliwości najlepiej skontaktować się z jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy WARP.Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym TomyśluWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśltel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plGodziny otwarcia od 1 września:Poniedziałek: 07:30 – 17:30 Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w PileWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.plGodziny otwarcia od 5 września:Poniedziałek: 07:00 – 17:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00
Punkty Informacyjne WARP, w lutym

O funduszach… na terenie całej Wielkopolski!

Przyjdź na bezpłatne konsultacje ze specjalistą WARP ds. funduszy europejskich. Dowiedz się więcej o dotacjach i pożyczkach na otwarcie i rozwój firmy. Poznaj możliwości dofinansowania oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Zapoznaj się również z zasadami i procedurami obowiązującymi przy aplikowaniu o środki unijne. Poniżej prezentujemy dokładny czas i miejsce Mobilnych Punktów Informacyjnych: 13.09.2016 – Miedzichowo Urząd Gminy w Miedzichowie ul. Poznańska 12,  64-361 Miedzichowo   Godziny: 10.00.-13.00. 13.09.2016 – Chodzież Starostwo Powiatowe w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież      Godziny: 08.00.-10.30. 13.09.2016– Oborniki Urząd Miasta w Obornikach                              ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Godziny: 11.30.-14.00. 16.09.2016 – Kwilcz Urząd Gminy Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz Godziny: 10.00.-13.00. 20.09.2016 – Ujście Urząd Miasta i Gminy Ujście Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście Godziny: 08.00.-10.30. 20.09.2016 – Czarnków Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków Godziny: 11.30.-14.00. 20.09.2016 – Grodzisk Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1A,  62 - 065 Grodzisk Wielkopolski Godziny: 10.00.-13.00. 27.09.2016 – Szamotuły Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły      Godziny: 10.00.-13.00. Zapraszamy również do odwiedzenia Punktów Informacyjnych WARP w Pile i Nowym Tomyślu! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl Godziny otwarcia od 1 września 2016r.: Poniedziałek: 07:30 – 17:30 Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła Godziny otwarcia od 5 września 2016r.: Poniedziałek: 07:00 – 17:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00 Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji w kwietniu zapraszamy osoby z terenu podregionu pilskiego (powiat: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, złotowski,) i podregionu nowotomyskiego (powiaty: nowotomyski, grodziski, międzychodzki, szamotulski, wolsztyński). Do zobaczenia we wrześniu! Jesteśmy w drodze... Pozostań z nami w kontakcie! Śledź nas na facebooku i twitterze. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
PTT_PGNIG

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed PGNiG.Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne i biznesowe PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i które są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.Nabór skierowany jest do Start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.Termin zgłaszania propozycji upływa 16.09.2016 r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:1. Rozwój kompleksowej i konkurencyjnej oferty dla domu i dla biznesu w zakresie dostarczania usług sieciowych;2. Rozwój elektronicznych i automatycznych kanałów obsługi klienta;3. Systemy informatyczne;4. Efektywność Energetyczna jako produkt;5. Technologie wykorzystywane do pomiarów i rozliczeń pomiędzy spółkami obrót - przesył;6. Współpraca z partnerami strategicznymi (m. in. usługi dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.);7. Nowe rozwiązania w obszarze technologii CNG i LNG.Więcej informacji i możliwość zgłoszenia: ptt.arp.pl/Warsztaty
07 września 2016
START z funduszami unijnymi

Środa z funduszami na rozpoczęcie biznesu!

Specjaliści ds. funduszy europejskich WARP zapraszają na bezpłatne spotkanie z cyklu: „Środa z funduszami…”Spotkania informacyjne odbędą się tradycyjnie w pierwszą środę miesiąca o godzinie 10:00 w całej Sieci Punktów Informacyjnych na terenie Wielkopolski. Celem spotkań jest popularyzacja oraz przekazanie informacji dotyczących perspektywy finansowej 2014 - 2020 konkretnym grupom beneficjentów.Tym razem spotkanie będzie dedykowane wszystkim, którzy zamierzają otworzyć swój biznes i rozwinąć go z funduszami unijnymi.Kiedy?7 września(środa) 2016 r. godz.: 10:00 – 12:45Gdzie?Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyśluul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyślsala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B orazPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłasala szkoleniowa nr 1 (parter)Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl lub infoUE-nowytomysl@warp.org.pl (w zależności od miejsca spotkania).Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą do dnia 5.09.2016 r. do godziny 12:00 a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail do dnia 5.09.2016 r. do godziny 15:00.Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w Pile.Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w Nowym Tomyślu.Program spotkań.Informacje na temat spotkania dostępne są również telefonicznie:Nowy Tomyśl: 61 65 06 371 lub 61 65 06 372. Piła: 61 65 06 233 lub 61 65 06 235.W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie o szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to nam przygotowanie odpowiedniej pomocy i sprawną obsługę.Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20
31 sierpnia 2016
dotacje na start

Dotacje w subregionie pilskim – zapraszamy!

Chcesz założyć swój własny biznes? Masz ponad 30 lat? Potrzebujesz pomocy?Przyjdź na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile.„Dotacje na start – wykorzystaj szansę”Podczas spotkania pracownicy WARP przedstawią tajniki poddziałania 6.3.1 – Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Dowiesz się ze wsparcia jakich instytucji i na jakich warunkach możesz skorzystać!!Termin spotkania: 31.08.2016 r. w godzinach od 10:00 do 13.00Miejsce spotkania:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pileul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłasala szkoleniowa nr 1 (parter)Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-pila@warp.org.plPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 29.08.2016 r. do godziny 15:00.Formularz zgłoszeniowy.Program spotkania „Dotacje na start – wykorzystaj szansę”.Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą do dnia 29.08.2016 r. do godziny 12:00 a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail do dnia 29.08.2016 r. do godziny 15:00.Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.Bezpośrednie informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerami telefonu: 61 65 06 233 lub 61 65 06 235.Do zobaczenia!Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20
22 sierpnia 2016
dotacje na start

Dotacje na start – wykorzystaj szansę!

Przekonaj się czy możesz ubiegać się o dotację w ramach poddziałania 6.3.1.Chcesz założyć działalność gospodarczą? Nie wiesz jak to zrobić? Potrzebujesz wsparcia zarówno materialnego jak i mentorskiego? Przyjdź na spotkanie i dowiedz się z wsparcia jakich instytucji i na jakich warunkach możesz skorzystać...Podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przedstawią tajniki poddziałania 6.3.1 - Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Termin spotkania "Dotacje na start-wykorzystaj szansę": 22 sierpnia.Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00.Formularz zgłoszeniowy.Program spotkania.W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 371 lub 61 65 06 372.Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20
Punkty Informacyjne WARP, w lutym

Do usług… w całej WIELKOPOLSCE!!

Specjaliści WARP ds. Funduszy Europejskich odwiedzają wielkopolskie miasta i udzielają bezpłatnych informacji...Chcesz wiedzieć jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki Funduszom Unijnym? Przyjdź i dowiedz się ca co i jakie środki możesz pozyskać... O dotacjach, pożyczkach na otwarcie i rozwój firmy, dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Do tego informacje dotyczącą oferty Sieci Punktów Informacyjnych oraz zasad i procedur obowiązujących przy aplikowaniu o środki w obowiązującej perspektywie finansowej.Poniżej prezentujemy dokładny czas i miejsce dyżurów w sierpniu:9.08.2016 – Wysoka Urząd Miasta i Gminy WysokaPlac Powstańców Wielkopolskich 21, 89-320 WysokaGodziny: 08.00.-10.30.9.08.2016 – Złotowo Starostwo Powiatowe w Złotowie,                                         Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów Godziny: 11.00.-13.30.16.08.2016 – Jastrowie Urząd Miasta i Gminy Jastrowieul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie Godziny: 08.00.-10.30.16.08.2016 – OkonekUrząd Miasta i Gminy OkonekNiepodległości 53, 64-965 OkonekGodziny: 11.00.-13.30.23.08.2016 – Lwówek Urząd Miasta i Gminy w Lwówkuul. Ratuszowa 2, 64-310 LwówekSala nr 9Godziny: 10.00.-13.00.25.08.2016 – Kuślin Urząd Gminy w Kuślinie                                             ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin pokój nr 8Godziny: 10.00.-13.00.Zapraszamy również do odwiedzenia Punktów Informacyjnych WARP w Pile i Nowym Tomyślu!Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym TomyśluWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy TomyślGodziny otwarcia: Poniedziałek: 09:00 – 20:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 PiłaGodziny otwarcia:Poniedziałek: 09:00 – 20:00Wtorek – Piątek: 08:00 – 16:00Piątek: 7:00 – 15:00Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji w kwietniu zapraszamy osoby z terenu podregionu pilskiego (powiat: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, złotowski,) i podregionu nowotomyskiego (powiaty: nowotomyski, grodziski, międzychodzki, szamotulski, wolsztyński).Do zobaczenia w sierpniu! Wielkopolsko przybywamy!Pozostań z nami w kontakcie! Śledź nas na facebooku i twitterze.Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN