AKTUALNOŚCI

04 listopada 2020

Webinarium pt. “Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej i tworzenie żłobków”

Chcesz pozyskać środki na rozwój żłobka czy program rehabilitacji zdrowotnej osób?Dołącz do bezpłatnego webinarium i poznaj zasady aplikowania w konkursie. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej i tworzenie żłobków” W pierwszej części spotkania zostanie omówiony trwający konkurs dotyczący żłobków, druga część spotkania dotyczy aplikowania w ramach poddziałania 6.6.1 na program rehabilitacji zdrowotnej. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem. Grupa docelowa spotkania to pracodawcy, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.   Webinarium odbędzie się w środę 4 listopada 2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl.  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do szkolenia online.   Organizator Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkaniaFormularz zgłoszeniowy W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.  
28 października 2020

Webinarium pt. “Jak realizować i rozliczać projekty unijne?”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są zasady i obowiązki dotyczące prawidłowego realizowania oraz rozliczania projektów unijnych zapraszamy na nasze webinarium. Powiemy Ci jak to zrobić. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na webinarium pt. „Jak realizować i rozliczać projekty unijne?”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem.   Webinarium odbędzie się 28 października 2020 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 10:30 online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-nowytomysl@warp.org.pl W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.   Topic: WARP Sp. z o.o.'s Zoom Meeting „Jak realizować i rozliczać projekty unijne?”Time: Oct 28, 2020 10:00 AM ParisJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96285232929?pwd=VWhVblNPTVIrdWd3OVpTM1NJMG41Zz09Meeting ID: 962 8523 2929Passcode: 910509   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania Formularz zgłoszeniowy W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
31 sierpnia 2020

Webinarium pt. “Dotacje na start dla osób 30 +”.

Chcesz pozyskać środki na własną działalność? Masz 30 lat lub więcej i chcesz poznać możliwości na otrzymanie wsparcia z Funduszy Europejskich? Powiemy Ci z czego możesz skorzystać! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na webinarium pt. „Dotacje na start dla osób 30+” W pierwszej części spotkania dowiesz się o możliwościach wsparcia w postaci dotacji, druga część poświęcona będzie preferencyjnym pożyczkom. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem. Grupa docelowa spotkania to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej od 30 r.ż.   Webinarium odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 11:00 do 12:00 online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-nowytomysl@warp.org.pl do dnia 28.08.2020 r. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania Formularz zgłoszeniowy W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,