Informacja dla osób g/Głuchych

Osoba g/Głucha lub głuchoniewidoma (osoba uprawniona) może nieodpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika załatwiając sprawy w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu, zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).
Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna wypełnić wniosek o udostępnienie usługi tłumacza i złożyć go

  • pocztą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
  • pisemnie: za pomocą poczty elektronicznej: info@warp.org.pl
  • telefonicznie: przy pomocy osoby trzeciej, tel: 61 65 63 500

Zapotrzebowanie na usługę tłumacza języka migowego trzeba zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Ponadto informujemy, że w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pile oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lesznie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego on-line. Usługa ta jest bezpłatna dla naszych Gości i jest dostępna w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

W celu skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line, prosimy o połączenie się z tłumaczem klikając w poniższy link:

Link do usługi tłumacza migowego online

Regulamin serwisu

Film z treścią regulaminu serwisu:

Polityka prywatności

Film z treścią polityki prywatności:

Link do treści polityki prywatności: strona polityki prywatności.

 

Plik do pobrania:

Newsletter klientów WARP