Mała Pożyczka Inwestycyjna3

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 04.08.2023 roku zawiesza nabór wniosków w ramach Małej Pożyczki Inwestycyjnej3.


MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA3 to produkt dedykowany mikro, małym i średnim firmom z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. Pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

  • Kwota pożyczki – do 500 000 zł
  • Okres spłaty – do 84 miesięcy
  • Karencja – do 6 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 2,84% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.

Zgodnie z zapisami Regulaminu dokumentację aplikacyjną należy złożyć w następujący sposób:

  • w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu (61-823 Poznań, ul. Piekary 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
  • lub w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej w oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile (64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl
tel. 61 65 06 33861 65 06 33361 65 06 36361 65 06 36661 65 06 362.

 

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
tel. 61 65 06 338
e-mail: fundusz@warp.org.pl

Mała Pożyczka Inwestycyjna3 – dokumenty do rozliczenia

Newsletter klientów WARP