Projekty zakończone

Rozwój z Dotacją

Dotacja na Twoją firmę

Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielk...

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20

Rozwijaj się

Projekt nr RPWP.08.03.02-30-0021/19-00

Firma OK

RPWP.06.03.02-30-0014/16-00

Firma i Ty

RPWP.06.03.01-30-0013/17-00

Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu

RPWP.06.05.00-30-0152/16-00

Regionalna Instytucja Finansująca – RIF

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Newsletter klientów WARP