Kontakt

 

UWAGA! Sprawdź zasady funkcjonowania WARP Sp. z o.o. w związku z pandemią COVID-19!

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
tel: +48 61 656 35 00,
fax: +48 61 656 53 66
info@warp.org.pl
http://www.warp.org.pl
http://pozyczkadlatwojejfirmy.pl

Zapraszamy do Sekretariatu WARP na parterze!

Sekretariat czynny jest poniedziałek-piątek, od 8.00 do 16.00.

 

Biuro Obsługi Klienta Funduszu Pożyczkowego
czynne w godzinach poniedziałek – piątek : 8.00 – 16.00;
tel.: 61 65 06 333, 61 65 06 362, 61 65 06 363, 61 65 06 338, 61 65 06 366
e-mail: fundusz@warp.org.pl

 

Dział Koordynacji Projektów:
kontakt – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00;

Usługi rozwojowe szansą na sukces
e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 220, 61 65 06 219, 61 65 06 212
tel.: 61 65 06 277, 61 65 06 234, 61 65 06 215, 61 65 06 276, 61 65 06 244, 61 65 06 273, 61 65 06 275, 61 65 06 213

Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim
e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 220, 61 65 06 219, 61 65 06 212
tel.: 61 65 06 269, 61 65 06 259, 61 65 06 260

Dotacja na Twoją firmę
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 240

Raz, dwa, trzy – firma i Ty
e-mail: info@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 240

Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię
e-mail: info@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 240

Regionalna Instytucja Finansująca
e-mail: info@warp.org.pl
tel.: 61 65 06 240

 

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019
KRS: 0000174198
Kapitał zakładowy: 15 651 000,- PLN

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Oddział w Pile

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel: +48 61 65 06 180
pila@warp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
skype: infoue-pila
gadu-gadu: 51755430
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.00 – 17.00
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

ul. Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego), pokój nr 3,
62-800 Kalisz
tel: +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
skype: infoue-kalisz
gadu-gadu: 74500063
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.00 – 17.00
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

 
Uwaga! Od 14 marca br. wznawiamy świadczenie usług bezpośrednich. Konsultacje bezpośrednie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich odbywają się po wcześniejszym umówieniu spotkania (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako Rozporządzenie), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w spółce Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piekary 19 w Poznaniu (61-823), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000174198, NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, o kapitale zakładowym w wysokości 15 651 000,00 zł (dalej jako Spółka, Administrator danych osobowych). 1. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: inspektor.odo@warp.org.pl. 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odczytania przesłanej przez Panią/Pana wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi. 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest reagowanie na wpływające do Spółki zgłoszenia i próby kontaktu oraz obrona/dochodzenie ewentualnych roszczeń. 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest zależny od przedmiotu Pani/Pana wiadomości. Będą one przechowywane co najmniej przez okres wymiany korespondencji ze Spółką oraz ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. 6. W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, c) żądania usunięcia danych osobowych, d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane są przetwarzane, osoba ma prawo wycofania takiej zgody. 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. 8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie wiązała się z jakimikolwiek konsekwencjami, przy czym odmowa podania adresu e-mail uniemożliwi Spółce udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
..

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN