Struktura organizacyjna

Organami statutowymi Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. są:

  • Zarząd,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd prowadzi sprawy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i reprezentuje spółkę na zewnątrz.
Szczegółowy zakres kompetencji oraz zasady działania Zarządu są określone w Umowie Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we wszystkich dziedzinach jego działalności.
Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej jest określony w Umowie Spółki.

Uprawienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Województwo Wielkopolskiego (15 150 udziałów) oraz Gmina Piła (500 udziałów).
Szczegółowy zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników jest określony w Umowie Spółki.

Data Autor Zmiana
02.08.2023 10:22 Małgorzata Pawlik - Pawłowska Modyfikacja treści
27.06.2022 14:24 Joanna Fryczyńska Modyfikacja treści
11.05.2022 10:00 Małgorzata Pawlik - Pawłowska Modyfikacja treści
25.04.2022 10:02 Administrator Modyfikacja treści
11.04.2022 16:55 Administrator Modyfikacja treści
Newsletter klientów WARP