Dotacje

UWAGA!

29.11.2021
    Z uwagi na wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces , Operator z dniem 1 grudnia 2021 r. wstrzy...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

08.11.2021
8 listopada 2021 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o  wzięła udział w wydarzeniu zorganizowanym z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przez Ze...

Zwiększona kwota do 4 500 zł netto dofinansowania pojedynczej usługi szkoleniowej!

30.08.2021
„Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” to jeden z aktualnie realizowanych przez WARP projektów, który prowadzony jest...

„Usługi Rozwojowe szansą na sukces”- informacje o projekcie.

09.07.2021
„Usługi Rozwojowe szansą na sukces” - projekt Osi Priorytetowej 6.5 Rynek pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),  skierowany je...

„Rozwijaj się!” – informacje o projekcie.

02.07.2021
„Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” to jeden z aktualnie realizowanych przez WARP projektów, który prowadzony jest...

Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa – blisko 90 mln już na kontach firm.

07.05.2021
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” wypłaciła do dzisiaj już  blisko 90 milionów PLN, z 94 mln PLN. Środki fina...

UWAGA!

26.04.2021
Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony w środę 5 maja 2021 r. od godziny 9:00. Operator przewiduje przyjęcie 300 Form...

UWAGA!

08.04.2021
  Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zawieszony do dnia 04.05.2021 r. włącznie. Powyższe jest zgodne...

Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa – blisko 80 mln już na kontach firm.

23.03.2021
Do dzisiaj tj. 23 marca 2021 roku Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu "Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa" wypłaciła blisko 80 milionów P...

UWAGA!

17.03.2021
Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony dnia 8.04.2021 r. (czwartek) od godziny 9:00 i trwać będzie do godziny 14:00. O...
Newsletter klientów WARP