Dni Otwarte Funduszy Europejskich 17-19 września 2021.

16.09.2021

Rozejrzyj się, Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz!

Inwestycje finansowane z Funduszy Europejskich „wyrastają jak grzyby po deszczu” i to nie tylko jesienną porą. Widoczne są gołym okiem i przybywa ich na bieżąco.

A teraz trochę o faktach i liczbach…

Perspektywa budżetowa 2014-2020 to 351,8 mld euro przekazanych przez UE na rozwój Polski. Celem rozwojowym polityki UE było zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju, czy podniesienie sprawności i efektywności administracji. Największym jednak jej celem jest poprawa poziomu życia mieszkańców kraju poprzez wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Czy ten cel udało się osiągnąć?  Zmiany widać już dziś na każdej płaszczyźnie naszego życia.

Perspektywa 2014-2020 jest realizowana przez 6 Krajowych Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 16 Programów Regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Największe kwoty tej perspektywy zostały zainwestowane w infrastrukturę drogową, ale największy wzrost wydatków względem lat poprzednich nastąpił w sektorze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Widać to szczególnie we wsparciu, które przyczyniło się do ratowania przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami COVID – 19.  Nowe inwestycje dostrzec możemy również w ochronie środowiska i energetyce, dziedzinach kultury, edukacji, zatrudnieniu czy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Ciężko jest dziś znaleźć regiony nie objęte działaniem Funduszy Europejskich. Zarówno miasta, jak i regiony wiejskie czynnie korzystają z unijnych środków na realizację przedsięwzięć z zakresu m.in. komunikacji. Widać również inwestycje związane z rewitalizacją, a także z ekologicznym transportem miejskim.

Fundusze unijne 2014-2020 dla Polski stawiają również na rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli rozwój szeroko rozumianej innowacyjności. Z czym się kojarzy innowacja? Nie chodzi tu o laboratoria i białe fartuchy, ochronne gogle, czy super inteligentne roboty. Innowacyjność to prosta idea. To wszystkie te przedsięwzięcia, które zmieniają coś na nowe i lepsze, w różnych dziedzinach życia. Część z nich powstała w nowoczesnych centrach badawczo – rozwojowych pod czujnym okiem specjalistów, jednak równie dobrze innowacyjność dotyczy rozwiązań stosowanych na co dzień. Są to produkty czy usługi pomagające np.: osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu, w oczyszczaniu naszego środowiska w nowy, ciekawy sposób, czy magazynowaniu wody w specjalnie stworzonych do tego miejscach.Innowacje są również wprowadzane na poziomie społecznym np. w podejściu do osób z niepełnosprawnościami, czy do osób starszych. Możliwości jest wiele – łączy je jedno: wszyscy ci, którzy chcą zmieniać naszą rzeczywistość mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Innowacje można wprowadzać wszędzie – w społeczeństwie, w każdej firmie, dużej i małej. Innowacją jest wszystko to, co zmienia na lepsze daną organizację, albo jej produkt, czy usługę.

Masz pomysł? Czas na realizację!

By wesprzeć polskich przedsiębiorców w projektach innowacyjnych, już kilka lat temu powstało bezpłatne narzędzie – STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł). Po wypełnieniu formularza, wraz z przydzielonym specjalistą, przedsiębiorcy mogą sprawdzić czy mają szansę uzyskać dofinansowanie do swojego projektu, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), a także zbadać potencjał innowacyjny swojej firmy.

Jak Polska wykorzystała Fundusze?

Na płaszczyźnie pracy i przedsiębiorczości 63 489 osób otrzymało bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej. Są to osoby w różnym wieku, startujące z etatu bądź wychodzące z bezrobotności. Powstałe firmy mają szeroki wachlarz usług – od psiego fryzjera po przedsiębiorstwa rehabilitacyjno-lecznicze, usługowe, czy produkcyjne. Korzystamy z ich usług codziennie, być może bez świadomości, że istnieją dzięki unijnym środkom na start.

Ponad milion osób, wychodząc z bezrobocia, otrzymało wsparcie w formie: kursów, szkoleń, subsydiowanego zatrudnienia czy staży, są to zarówno osoby młode jak i w wieku 30+.

Przy udziale Programu Operacyjnemu Inteligentny Rozwój zrealizowano 7 939 prac i projektów B+R, a 2 081 wyników tych prac udało się wdrożyć z sukcesem. Powstało 7 575 innowacji produktowych, 3 401 innowacji procesowych i 2 065 innowacji nietechnologicznych.

Przez 7 lat trwania perspektywy wybudowano i przebudowano ponad 2 tysiące kilometrów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, oraz ponad tysiąc kilometrów autostrad i dróg ekspresowych.

W sektorze transportu zostało zakupionych 2 877 jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej, a transport kolejowy został wsparty poprzez 2 736 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru.

Nie zapomniano o potrzebujących – 122 760 osób z niepełnosprawnościami objęto wsparciem
w ramach różnych projektów, a 7 893 obiektów dostosowano do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami – od szkół i uczelni po jednostki użyteczności publicznej i inne.

Wielkopolska korzysta i się zmienia!

Wielkopolska, od początku efektywnie korzysta z Programu Regionalnego. To widać na przestrzeni nie tylko ostatnich 7 lat, a tak naprawdę od początku kiedy płynie strumień środków z UE. Skok cywilizacyjny, jaki dokonał się w Wielkopolsce dzięki Funduszom Europejskim jest ogromny. Należymy dziś do grona 20 najlepiej rozwijających się regionów na Starym Kontynencie.
W perspektywie 2014-2020 Wielkopolska otrzymała 10 mld zł. To plasuje nasze województwo na trzecim miejscu, po województwach: śląskim (14,4 mld zł), oraz małopolskim (prawie 12 mld zł). Jedno jest pewne – nigdy wcześniej Wielkopolska nie uzyskała tak ogromnego zastrzyku finansowego.

Głównym celem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020 (tzw. WRPO 2014+) było zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnienie spójności społecznej w województwie wielkopolskim. Ponadto, realizacja programu miała przyczynić się do zredukowania dysproporcji społecznych w regionie.

Głównymi priorytetami finansowania w ramach WRPO 2014+ były/są:

– badania, rozwój technologiczny i działalność innowacyjna,
– przedsiębiorczość,
– transport,
– środowisko,
– przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
– wzrost zatrudnienia,
– uczenie się przez całe życie,
– włączenie społeczne.

Jakie są efekty wsparcia płynącego z Unii Europejskiej?

Spójrzmy na rok 2004. W Wielkopolsce stopa bezrobocia wynosiła 17,2% (w kraju 19,1%). Dwukrotnie większy był odsetek osób szukających pracy wśród ludzi młodych (15 – 24 lat)  – 36,4%. Według danych Eurostatu, PKB na jednego mieszkańca wynosiło 5 200 euro (obecnie 13 640 EUR). Pierwsza pomoc unijna w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie była duża, choć udało się utworzyć ponad 650 mikroprzedsiębiorstw i przeszkolić ponad 16,5 tys. osób dorosłych. A to był dopiero początek. Dziś już wiemy, że w latach perspektywy 2014+ powstało 7 002 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej, a 24 844 osób zostało objętych aktywizacją zawodową w ramach projektów szkoleniowych, doradczych i stażowych. W chwili obecnej stopa bezrobocia wynosi 3,9% (w kraju 6,4%). Od momentu wejścia Polski do UE gospodarka Wielkopolski w odniesieniu do unijnej średniej wzrosła o 21 pkt proc., z 54 proc. w 2004 r.

Wydatkujemy unijne środki sprawnie i efektywnie!

Dzięki funduszom, które umożliwiały rozwój naszego województwa wsparto 557 przedsiębiorstw, utworzono 45 ha terenów inwestycyjnych oraz powstało 45 laboratoriów badawczych. Przedsiębiorca, jako kluczowy partner samorządu może liczyć na szereg projektów w każdej perspektywie budżetowej. Dzięki dofinansowaniu do tworzenia nowych miejsc pracy czy zwiększenia kapitału, rozwój gospodarczy tak mocno gna do przodu. Przedsiębiorcy mogli i nadal mogą skorzystać z dotacji i pożyczek Jeremie 2 (m. in. na rozwój firm, wyposażenie, innowacje, czy tworzenie miejsc pracy).

Po analizie sytuacji związanej z pandemią Covid-19, środki z budżetu regionalnego programu operacyjnego zostały przesunięte dla ratowania sytuacji wielkopolskich przedsiębiorstw. Jedną z form wsparcia dla wielkopolskich firm była pożyczka płynnościowa na zwiększenie kapitału obrotowego i finansowanie bieżącej działalności. Także produkty finansowe Jeremie 2, w odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami pandemii, umożliwiają wsparcie bieżącej działalności. Trzeba przyznać, że wielkopolski przedsiębiorca właściwie wykorzystuje obecność Polski w UE i korzysta z dostępnych środków.

Co więcej?

Oddajemy kolejne kilometry dróg, nowe węzły przesiadkowe, a szkoły czy szpitale otrzymują nowoczesny sprzęt czy nowe pomieszczenia. Jedną z większych inwestycji była modernizacja linii kolejowej z Poznania do Piły. Linia kolejowa do Piły nie miała szans na finansowanie ze środków krajowych ponieważ nie należłała do głównego korytarza transportowego. Została więc podjęta decyzja o sfinansowaniu jej modernizacji ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Inwestycja warta jest ok. 615 mln zł, z czego dotacja unijna to 423 mln zł. Zmodernizowano linię kolejową nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna, o długości 92,985 km.  Elfy to nowe, elektryczne zespoły trakcyjne PESA, które poruszają się z maksymalną prędkością 160 kilometrów na godzinę, mają ponad 75 metrów długości i na stałych miejscach siedzących mogą przewozić 204 pasażerów. Ich zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budujemy również najnowocześniejszy w kraju Szpital Dziecięcy w Poznaniu. Jako pierwsi w kraju rozwijamy system opieki nad seniorami, czy osobami z zaburzeniami psychicznymi za pośrednictwem środowiskowych centrów wsparcia. Pomagamy również osobom wykluczonym społecznie, czy bezrobotnym. Nie zapominamy o rodzicach, których powrót na rynek pracy jest możliwy dzięki tworzeniu nowych miejsc w żłobkach dla dzieci. Są i mniejsze inwestycje realizowane na co dzień w miastach i gminach. Każdy, bez wyjątku codziennie korzysta z unijnego rozwoju. Przypominają o tym tablice, które można spotkać na każdym kroku oraz szeroka baza projektów.

 

 

Spójrz i zapoznaj się z efektami wdrażania Funduszy Europejskich!

https://mapadotacji.gov.pl/

A w razie pytań dotyczących środków unijnych
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile jest do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Zapraszamy!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

JF/PIFE

Newsletter klientów WARP