Rozwijaj się

UWAGA! Nabór formularzy w projekcie został zawieszony.


„Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”

 

DGA S.A. – Lider Projektu
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
tel. 61 643 51 97

 

 

WARP Sp. z o.o. – Partner Projektu
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl
tel. 61 65 06 220, 61 65 06 219, 61 65 06 269, 61 65 06 259, 61 65 06 260.

 

 

Newsletter klientów WARP