Informacja o pracy zdalnej w WARP Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że wprowadzony z dniem 20.10.2020 r. system pracy zdalnej, dla wszystkich pracowników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., został przedłużony na kolejny okres tj. od dnia
31.05.2021 r. do dnia 11.06.2021 r.

Stacjonarnie pracuje nadal Sekretariat oraz Biuro Podawcze WARP Sp. z o.o., w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zachęcamy Państwa do wysyłania korespondencji mailowo oraz listownie, za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Przepraszamy za utrudnienia.WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Szkolny Dzień Przedsiębiorczości.

28 maja 2021 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o  wzięła udział w Szkolnym Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Mieszko” w Poznaniu. Podczas spotkania przedstawiciele WARP przeprowadzili prelekcję na temat świadczenia pomocy małym przedsiębiorcom z obszaru Wielkopolski w rozwoju ich aktywności gospodarczej w zakresie: form udzielania pożyczek, prowadzenia kursów i szkoleń, pozyskiwania i przydzielania dotacji oraz korzystania z Funduszy Europejskich. Przedstawiono wpływ dofinansowania do rozpoczęcia działalności na przeżywalność nowopowstałych przedsiębiorstw w pierwszych 2 latach funkcjonowania, a także sposób udzielania dofinansowania w projektach finansowanych w ramach WRPO 2014+. - Bez wątpienia wystąpienie dla młodzieży z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Mieszko” przyniosło nam wiele satysfakcji. - podkreśla kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji Działu Koordynacji Projektów Pani Marta Juszczak - Cieszy nas, że tak wielu młodych ludzi myśli w przedsiębiorczy sposób o swojej przyszłości. W trakcie prelekcji zaprezentowano również aktualne projekty prowadzone w WARP Sp. z o.o., w tym: projekt Twoja firma na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Wielkopolski powyżej 30 roku życia: twojafirma.warp.org.pl; projekt Rozwijaj się! w zakresie dofinansowania do kursów kwalifikacyjnych dla osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie powiatów" poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego i śremskiego: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie/; projekt Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i ich pracowników z miasta Poznania na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/. Przedmiotem prezentacji było również omówienie wsparcia dla osób młodych - w tym dofinansowanie z Działania 1.1 POWER oraz pożyczka "Wsparcie na stracie" z BGK.Na zakończenie wystąpienia zaprezentowano możliwości pozyskania niskooprocentowanych pożyczek - również na start, takich jak Pożyczka Płynnościowa, Mała Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Inwestycyjna. W ramach 2 godzinnej prelekcji nasi specjaliści omówili zasady dotyczące zakładania działalności, uwzględniając zagadnienia organizacyjne, prawne jak i finansowe. Dziękujemy za zaproszenie!

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,