Informacja o terminie naboru wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR w WARP Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR rozpocznie się w dniu 21 lutego 2022 r. o godzinie 8.00.

Wszelkie informacje o przebiegu naboru oraz wymaganych dokumentów znajdą Państwo w Regulaminie, który zostanie upubliczniony na stronie internetowej www.warp.org.pl w dniu 15.02.2022 r.

Wraz z Regulaminem na stronie internetowej www.warp.org.pl zostaną umieszczone listy i wzory dokumentów, niezbędne do ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Pożyczka Płynnościowa POIR to produkt dedykowany MŚP, z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw wielkopolskiego lub lubuskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

  • Kwota pożyczki – do 15 mln zł
  • Okres spłaty – do 72 miesięcy
  • Karencja – do 6 miesięcy
  • Oprocentowanie – pożyczka dla przedsiębiorcy jest bezpłatna (objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału).

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR.

Regulamin wraz z listami oraz wzorami wymaganych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. znajdują się na stronie: https://warp.org.pl/oferta/pozyczki-2/pozyczka-plynnosciowa-poir/

 

Informujemy, że zgodnie z §12 Regulaminu nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR zostanie zawieszony w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 16.00.

Jednocześnie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest w trakcie wyłaniania kolejnego Pośrednika, który będzie udzielał Pożyczek Płynnościowych POIR z przeznaczeniem na wsparcie MŚP, z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego lub wielkopolskiego. Zachęcamy do śledzenia strony BGK: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c10549

Ponadto informujemy, że na temat aktualnego wsparcia dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich mogą Państwo bezpłatnie otrzymać informacje w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich .

 

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści WARP:
tel.: 61 65 06 333, 61 65 06 362, 61 65 06 363, 61 65 06 338, 61 65 06 366
e-mail: fundusz@warp.org.pl

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

02 czerwca 2022

Webinarium pt.”Kompetencje dla sektorów – ogólne założenia projektu”.

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Chcesz skorzystać z dofinansowanych szkoleń i kursów? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o dofinansowaniu wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami. Zostaną przedstawione informacje nt.: sektora mody i innowacyjnych tekstyliów, sektora finansowego, sektora odzysku materiałowego surowców, sektora żywności wysokiej jakości, sektora komunikacji marketingowej, sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, sektora handlu, sektora turystyki, sektora chemicznego, sektora budownictwa, sektora usług rozwojowych, sektora nowoczesnych usług biznesowych, sektora lotniczo-kosmicznego, dla sektora motoryzacji i elektromobilności, sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, sektora IT. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Kompetencje dla sektorów – ogólne założenia projektu”. Webinarium odbędzie się w czwartek 02 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31 maja  do godziny 12.00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id="122"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN