UWAGA!

03.08.2020

Od dnia 3 sierpnia 2020 r. od godz. 13:00 do dnia 31.08.2020 r.(włącznie)  Operator zawiesza nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.

Powyższe jest zgodne z §4 pkt 4. Regulaminu i Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie (…)

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP